ข่าวแม่สอด : สารวัตรต่อ-ประชุมมอบนโยบาย ให้ ตร.ท่องเที่ยวที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

       “สารวัตรต่อ” ประชุมมอบนโยบาย ให้ตำรวจท่องเที่ยวสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตาก(แม่สอด) ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เพิ่ม 8 นาย รับเมืองท่องเที่ยว ประตูหน้าด่าน Asean Economics Communit-AEC

        พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร “สารวัตรต่อ” สารวัตรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตาก(แม่สอด) ได้ประชุมมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตาก สถานีจังหวัดตาก ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 8 นาย เพื่อรองรับและเพิ่มศักยภาพในการดูแลนักท่องเที่ยวและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกกับชาวต่างชาติ-การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนงานการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดตากนับว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงหลายแห่ง หลายด้าน ทั้งทางธรรมชาติ-ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเชิงประวัติศาตร์ เช่น ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช-ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช- น้ำตกทีลอซู-ทะเลหมอกที่ม่อนกระทิง-อุทยานแห่งชาติแม่เมย-อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช-อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ-หมู่บ้านและวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองและชาวดอย-แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ-เขื่อนภูมิพล-วัดศาสนสถานที่ทรงคุณค่ามากมาย-ตลาดการค้าริมแม่น้ำเมย ฯลฯ ด้ายศักยภาพและความพร้อมการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้จัดสรรกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาประจำการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตาก(แม่สอด) เพิ่มขึ้น รับเมืองท่องเที่ยวและประตูหน้าด่าน แห่ง Asean Economics Communit-AEC

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก  AEC อาเซียน NEWS