บทความสุขภาพ-ความงาม  :  ชวนสาวๆลงทะเบียนออนไลน์ รับวิตามิน “สาวไทยแก้มแดง” ฟรี

กรมอนามัย ร่วม อย.-อภ.-สสส. ชวนผู้หญิงลงทะเบียนออนไลน์ รับวิตามิน “สาวไทยแก้มแดง” เสริมธาตุเหล็กและโฟลิกฟรี กินสัปดาห์ละเม็ด ลดซีด บำรุงร่างกาย ตั้งเป้า 50,000 รายในระยะแรกหลังเปิดลงทะเบียน

         วันนี้ (17 ก.ย.) ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ว่า ตามมติสมัชชาอนามัยโลกปี 2012 ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกลดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2025 สำหรับประเทศไทยผลการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย ปี 2551 – 2552 พบว่า หญิงอายุ 19-50 ปี ได้รับธาตุเหล็กจากอาหารประมาณ 8 มิลลิกรัม หรือเพียง 1 ใน 3 ของความต้องการของร่างกาย และผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 – 2557 (NHES5) พบความชุกภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 – 45 ปี ร้อยละ 22.7 กรมอนามัยจึงต้องเร่งขับเคลื่อนการป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้ลดน้อยลง

         นพ.วชิระ กล่าวว่า ที่ผ่านกรมอนามัยได้จัดทำโครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ โดยจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20 – 34 ปีทุกคน ที่พร้อม ตั้งใจ และวางแผนจะมีลูก กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 12 สัปดาห์ ก่อนการตั้งครรภ์ ลดซีด บำรุงร่างกาย ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด ซึ่งขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาและผลิตวิตามินที่ประกอบไปด้วยโฟลิกและธาตุเหล็กในเม็ดเดียวกันหรือที่เรียกว่าวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก พร้อมมอบให้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.สาวไทยแก้มแดง.com เพียงแค่กรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่สำหรับจัดส่ง โดยระยะแรกตั้งเป้า 50,000 ราย และเตรียมขยายจำนวนเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

         นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.สนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับธาตุเหล็กและโฟลิก จึงได้สนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกขององค์การเภสัชกรรม โดยให้คำปรึกษาในเรื่องของหลักเกณฑ์การขอขอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา และการขออนุญาตโฆษณาตั้งแต่ก่อนการยื่นขออนุญาตและในระหว่างการพิจารณาอนุญาต มีการดำเนินพิจารณาเอกสารส่วนการควบคุมคุณภาพไปพร้อม ๆ กับการประเมินเอกสารส่วนฉลากยา เอกสารการกำกับยา และกรรมวิธีการกำกับยา กระทั่งได้อนุมัติอนุมัติทะเบียนวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

         ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาและผลิตยาที่มีส่วนผสมของโฟลิก ธาตุเหล็ก และไอโอดีน 3 รายการ ได้แก่ ยาน้ำแขวนตะกอนธาตุเหล็ก ที่ใช้ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัย ยาเม็ดวิตามินรวมธาตุเหล็ก ไอโอดีนและกรดโฟลิก สำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรตลอดหลังคลอด 6 เดือน และยาเม็ดวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ซึ่งเป็นยาใหม่ที่องค์การเภสัชกรรมวิจัยและพัฒนาขึ้นมา และได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ในระยะนี้จะใช้สนับสนุนโครงการสาวไทยแก้มแดงก่อน จากนั้นจึงจะกระจายการจำหน่ายให้หาซื้อได้ทั่วไปในเดือนธันวาคม 2560

         นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ในทุกมิติ ตั้งแต่การกินอาหารที่ได้คุณค่าทางโภชนาการ การมีกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกาย การให้วัคซีน การเสริมสารอาหารที่จำเป็นโดยเฉพาะโฟลิกและธาตุเหล็ก รวมถึงการเตรียมตัวให้มีความพร้อมก่อนแต่งงาน ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะมุ่งเน้นไปที่สถานประกอบการ โดย สสส. จะร่วมสนับสนุนการรณรงค์และสื่อสารเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งจะประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่น ๆ ให้มาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  https://mgronline.com/qol/detail/9600000095318