ข่าวแม่สอด  :  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า 2559

AEC อาเซียน NEWS…ตากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สัตว์ป่าใต้ร่มพระบารมี”

         เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการ งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2559 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ภายใต้แนวคิด “สัตว์ป่าใต้ร่มพระบารมี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สัตว์ป่าใต้ร่มพระบารมี” และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า

001-20161228-15445005

         ทั้งนี้ วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ กำหนดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2503 ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งดำรงพระยศ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงลงพระนามปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 ถือว่าเป็นก้าวแรกของการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย ที่ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์สมดุลกับธรรมชาติสืบต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  AEC  อาเซียน  News