ข่าวทั่วไป  :  สุรินทร์เจอภัยแล้งอย่างหนัก ต้องสูบน้ำระยะไกลเพื่อผลิตน้ำประปา

         วันนี้ (4 มี.ค.59) ที่ห้องประชุม อบต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอสำโรงทาบ นายมีชัย พิมพ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองฮะ รองนายก อบต.หนองฮะ ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เกษตรอำเภอสำโรงทาบ และ ร.ท.บุญเจริญ ศรีขาว เจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.ที่ 25 ร่วมประชุมการแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้า หลังราษฎร 14 หมู่บ้าน 1,017 ครัวเรือน ราษฎรจำนวน 4,823 คน ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งขาดน้ำอุปโภค บริโภค

         นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอสำโรงทาบ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทาง อบต.หนองฮะเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำ และส่งน้ำผ่านท่อประปา ระยะทาง 1,400 เมตร จากหนองน้ำบ้านหนองเอือด ม.9 มายังหนองน้ำบ้านดู่โศรก สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนภายในหมู่บ้านกว่า 500 คน

สุรินทร์เจอภัยแล้งอย่างหนัก ต้องสูบน้ำระยะไกลเพื่อผลิตน้ำประปา

         รวมทั้งให้ดำเนินการสูบน้ำระยะไกลอีกหลายหมู่บ้านเพื่อเป็นน้ำดิบผลิตน้ำประปา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎร 4,823 คนได้ไปจนกว่าจะถึงหน้าฝน

         จากนั้นนายอำเภอสำโรงทาบ และคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจการขุดลอกห้วยจริง เนื้อที่กว่า 18 ไร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนและลงพื้นที่สำรวจการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งทาง อบต.หนองฮะจัดซื้อเองมูลค่า 350,000 บาท พร้อมท่อพีวีซีสำหรับส่งน้ำระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

         นายมีชัย พิมพ์ทอง นายก อบต.หนองฮะ กล่าวว่า ทาง อบต.หนองฮะได้นำเครื่องสูบน้ำ เบื้องต้นขอยืมมาจาก อบจ.สุรินทร์ แต่ไม่เพียงพอ อบต.หนองฮะเลยดำเนินการจัดซื้อเองมาเร่งดำเนินการสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เดือดร้อนที่สุดคือขาดแคลนน้ำอุปโภค ทาง อบต.หนองฮะต้องนำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง ส่วนการสูบน้ำระยะไกลทาง อบต.หนองฮะได้ตั้งงบประมาณประจำปี และงบฉุกเฉิน เพราะในพื้นที่ ต.หนองฮะจะประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี

        ด้าน นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอสำโรงทาบ กล่าวอีกว่า ในส่วน ต.หนองฮะ ทาง อบต.ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายในตำบลที่มีอยู่รวมทั้งจากห้วยจริง ซึ่งตอนนี้ยังมีน้ำต้นทุนอยู่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ ส่วนน้ำดื่มต้องใช้น้ำสะอาด ทางอำเภอสำโรงทาบจะประสานกับทางประปาส่วนภูมิภาคนำรถบรรทุกน้ำดื่มมาแจกชาวบ้านที่เดือดร้อนจำนวนมาก

         นอกจากนี้ ทางอำเภอสำโรงทาบได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังในปีนี้ซึ่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยพื้นที่ อ.สำโรงทาบไม่มีการปลูกข้าวนาปรังเลย

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  Manager.co.th