ข่าวแม่สอด : ส่งตัวผู้อพยพหลบหนีภัยสงคราม กลับคืนสู่ประเทศเมียนมาร์ ที่ด่านแม่สอด

ส่งตัวผู้อพยพหลบหนีภัยสงคราม กลับคืนสู่ประเทศเมียนมาร์ ที่ด่านแม่สอด

       เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก พล.ต.สุภโชค   ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาค 3 พร้อมด้วย พ.อ. อาสาฬหะ   พูลสุวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด , นายชัยพฤกติ์   เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก, นายประสงค์   หล้าอ่อน   นายอำเภอท่าสองยาง จ. ตาก ,พ.ต.อ.แมน   รัตนประทีป ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่านแม่สอด) ได้ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก กระทรวงการต่างประเทศ ทหาร   ฉก.ร.14 ฝ่ายปกครอง ทหาร. ตำรวจ ตชด. และหน่วยงานระหว่างประเทศ UNHCR และ IOM. โดยดำเนินการอำนวยความสะดวก ส่งกลับผู้หนีภัยสงครามจากการสู้รบ

        โดยเจ้าหน้าที่ ได้ประกอบพิธีส่งมอบผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา ที่พักพิงอยู่ในศูนย์อพยพบ้านนุโพ อ.อุ้มผาง ศูนย์อพยพบ้านอุ้มเปี้ยม  อ.พบพระ และศูนย์อพยพบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จำนวน 23 ครอบครัว รวม 73 คน ให้กับ นายเมียวยิน  ตาน (H.E.u MyoMyint Than) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ จากนั้นทั้งหมดได้เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ด่าน อ.แม่สอด เพื่อไปประกอบพิธีส่งกลับที่ศูนย์แรกรับภายในวัดเจ้าหลงจี จังหวัดเมียวดี

       ผู้อพยพกลุ่มนี้เป็นผู้อพยพหนีภัยการสู้รบในประเทศเมียนมา ตั้งแต่ปี 2537 เข้ามาพักพิงในศูนย์อพยพในจังหวัดตาก ทั้ง 3 ศูนย์ รวมกับกลุ่มอื่นๆรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1 แสนคน ซึ่งทั้ง 73 คน รวม 23 ครอบครัวเป็นผู้อพยพที่สมัครใจกลับมาตุภูมิ และทางการเมียนมามีการจัดที่ทำกินให้ทุกครอบครัว ในขณะที่ยังมีผู้อพยพอีกจำนวนหนึ่งแสดงความจำนงจะกลับแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการคัดกรองของหน่วยงานความมั่นคงเมียนมาร์   โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนส่งตัวผู้อพยพหลบหนีภัยจากสงคราม การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ตามขั้นตอนกฏหมายระหว่างประเทศ เมื่อเหตุการณ์ยิงปะทะสู้รบ ตามชายแดนไทย-เมียนมาร์ ทั่วไป สงบลงเข้าสู่สภาวะปกติ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS