ข่าวแม่สอด : ตากอุณหภูมิต่ำ 10 องศา อ.อุ้มผาง แผ่นดินดอยลอยฟ้า ลดต่ำ เพียง 2.3 องศา เมืองตาก 9.2 องศา แม่สอด8.5 องศา เขื่อนภูมิพล9.6 องศา มูเซอ 5.9 องศา

       เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เช้านี้ ที่จังหวัดตาก มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมาก อุณหภูมิลดลง ต่ำ 10 องศา เฉลี่ยอุณหภูมิ ที่ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ อ.แม่สอด อากาศหนาวเย็นมี น้ำค้างและหมอกลงจัด อุณหภูมิ 8.5 องศาฯ อ.เมืองตาก 9.2 c ที่ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา 9.6 c ดอยมูเซอ 5.9 c และ ที่หนาวสุดๆ ที่ อ.อุ้มผาง 2.3 c ขณะนี้ ที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนม่าร์ นอกจากพื้นที่ อ.แม่สอด ที่สภาพอากาศหนาวเย็นแล้ว ทั้ง อ.ท่าสองยาง –อ.แม่ระมาด- อ.พบพระ สภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ำลง มีน้ำค้างและหมอกลงปกคลุมหนาแน่นในช่วงเช้า อุณหภูมิลดต่ำ เฉพาะ เหลือไม่ถึง 10 องศาเซลเซียล ซึ่งจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีหมอกลงจัด ทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์ ต้องเปิดไฟหน้าเพื่อตัดหมอก เนื่องจากจะเกิดอันตราย สำหรับอากาศบนภูเขาและยอดดอยนั้น ต่ำกว่าบนที่ราบ 3-4 องศาเซลเซียล และมีน้ำค้างเกาะที่ใบไม้จำนวนมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ อ.อุ้มผาง นั้น อากาศจะหนาวเย็นและมีหมอกลงจัด 2.3 c เท่านั้นหนาวสุดในรอบหลายปี

        จากสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็น นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้สั่งการให้ นายอำเภอทุกอำเภอ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งเทศบาล และ อบต. รวมทั้ง อบจ.ตาก ได้เข้าไปดูแลประชาชนที่กำลังจะประสบภัยหนาว ทั้งการมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว และดูแลด้านสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะโรคที่มากับฤดูหนาวอีกด้วย

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน News