ข่าวแม่สอด : หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ธนาคารกรุงไทย

หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ธนาคารกรุงไทย

       เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2562 เวลา 21.55 น. หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด รับแจ้งจาก สภ.อ.แม่สอด เกิดเหตุเพลิงไหม้ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพาเจริญ รับแจ้งแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมนำรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์กู้ภัยออกปฏิบัติการ  จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องครัว จึงปฏิบัติการดับเพลิงจนกระทั่งระงับเหตุแล้วเสร็จ เวลา 22.05 น.พร้อมระบายควัน อำนวยการดับเพลิงโดย นายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ และนายถิรยุทธ     ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด