ข่าวประชาสัมพันธ์  :  โรงพยาบาลแม่สอด เตือนให้ระมัดระวังเรื่องหมอกควันที่มีอยู่ในปริมาณมาก

         ด้วยในฤดูแล้งช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน อำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงได้ประสบกับปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในปริมาณมาก เนื่องจากประชาชนบางส่วนได้ทำการเผาหญ้า เผาขยะ เศษใบไม้แห้งและเผาป่า เมื่อหายใจเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายโดยตรงจากผลกระทบของฝุ่นหมอกควันมากกว่าประชาชนทั่วไป คือผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคปอด หลอดเลือดสมอง หอบหืด หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง โรคติดเชื้อในปอดเรื้อรัง ภูมิแพ้รวมทั้งผู้ที่สูบบุหรี่ เด็ก คนชรา และผู้ที่ทำงานในที่โล่งแจ้ง อาการที่เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นหมอกควันเข้าไปมีดังนี้ ผู้ที่เป็นโรคปอด โรคหัวใจ หรือโรคหอบขั้นรุนแรง จะมีอาการอึดอัดหายใจลำบาก ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีอาการน้ำตาไหล คัดจมูก น้ำมูกไหล มีผื่นคันและเจ็บคอ ประชาชนทั่วไปจะมีอาการแสดงออกหลายทางได้แก่ ไอ หายใจติดขัด หอบหืด เคืองตา ตาแดง จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล รวมทั้งอาจมีผื่นทางผิวหนัง

          โรงพยาบาลแม่สอดจึงมีความห่วงใย ในผลกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนจากปัญหาหมอกควัน จึงขอให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควัน ให้ปฏิบัติดังนี้

         1) งดการเผาขยะหรือวัสดุใด ๆ เช่น พลาสติก ยางรถยนต์ ใบไม้ ขยะทั่วไป
         2) ปิดประตูหน้าต่างอาคารบ้านเรือนป้องกันฝุ่นเข้า หากไม่สามารถปิดประตูหน้าต่างได้ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำทำเป็นม่านปิดกั้นฝุ่น โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงถ้าไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้านเรือน
         3) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอเปียกหมาด ๆ ปิดจมูกและปาก ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีหมอกฝุ่นหนาแน่นมากให้ใช้หน้ากากกรองฝุ่น
         4) หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย และการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้ง เพราะการหายใจเร็วในระหว่างการออกกำลังกาย จะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณฝุ่นละอองเข้าไปมาก
         5) ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และงดเว้นการสูบบุหรี่ในช่วงที่มีสภาพปัญหาหมอกควันปกคลุม
         6) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เด็ก คนชรา ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบ หืด โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดและโรคหัวใจ จะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสกับฝุ่นละออง และให้ใช้หน้ากากกันฝุ่น
          7) ลดการใช้รถยนต์หรือใช้เท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ต้องขับขี่ยานพาหนะในช่วงที่มีหมอกควันมาก ทัศนะวิสัย ไม่ดี ควรเปิดไฟหน้ารถหรือยานพาหนะ และขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
         8) ล้างมือบ่อย ๆ และปิดคลุมอาหารไม่ให้สัมผัสกับฝุ่น

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล  :  งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  npnh.go.th