ข่าวแม่สอด : หอการค้า 3 จังหวัด หนุนสายการบินโลว์คอสต์ บินดอนเมืองมา จ.ตาก

 

       หอการค้า 3 จังหวัด หนุนสายการบินโลว์คอสต์ ทำการบินจากดอนเมืองมา จ.ตาก เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงบริการ และเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง

       วันที่ 2 พ.ค.61 นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดตาก หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร และหอการค้าจังหวัดสุโขทัย ได้ตระหนักถึงความต้องการที่จะใช้บริการการเดินทางทางอากาศยานแบบประหยัด (LOW COST AIRLINE) ของข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปของทั้งสามจังหวัด

       ซึ่งอยากให้องค์กรภาคเอกชนทั้งสามจังหวัด ช่วยผลักดันให้เกิดการให้บริการของสายการบินโดยสารแบบประหยัด เพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ จากท่าอากาศยานจังหวัดตาก เป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนทั้งสามจังหวัด  จากเดิมต้องเดินทาง โดยยานพาหนะส่วนตัวหรือรถโดยสาร ซึ่งต้องใช้เวลา 5 – 6 ชั่วโมง หรือหากต้องเดินทาง ทางอากาศยาน ก็จะต้อง ไปใช้บริการท่าอากาศยานในจังหวัดที่ไกลกว่ามาก

       ด้วยความเหมาะสมทางทำเลที่ตั้งของท่าอากาศยานจังหวัดตาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก และมีความพร้อมที่จะใช้งาน 100% โดยท่าอากาศยานแห่งนี้ ห่างจากจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 60 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุโขทัย 65 กิโลเมตร

       คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร และหอการค้าจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตของแต่ละพื้นที่ ความเป็นพื้นที่มรดกโลกทางโบราณสถาน และ ขีดความสามารถของจำนวนประชาชนในพื้นที่ ในการเข้าถึงการใช้บริการ จึงทำหนังสือขอให้สายการบินนกแอร์ พิจารณาเปิดเส้นทางบริการระหว่างสนามบินดอนเมืองกับสนามบินตาก เพื่อให้ประชาชนทั้งสามจังหวัดเข้าถึงบริการ และมีการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐ