ข่าวแม่สอด : หอฯ ชายแดนไทย-พม่าชง กต.เปิดฟรีวีซ่าทางบก/น้ำ ทั้งแม่สาย-แม่สอด ยันระนอง

หอฯ ชายแดนไทย-พม่าชง กต.เปิดฟรีวีซ่าทางบก/น้ำ ทั้งแม่สาย-แม่สอด ยันระนอง

       หอการค้าชายแดนไทย-พม่า เสนอ กต.-รัฐบาลไทยเปิดฟรีวีซ่าไทย-พม่า ทางบกและน้ำ แสตมป์พาสปอร์ตผ่านด่านฯแม่สาย-แม่สอด ยันระนอง ขยายโอกาสการค้า การลงทุน และท่องเที่ยวเชื่อมกลุ่ม CLMV
รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้หอการค้าจังหวัดชายแดนไทย-พม่า ทั้งเชียงราย, ตาก และระนอง ได้ผลักดันให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และรัฐบาลไทย ยกเลิกการตรวจลงตราผู้ถือพาสปอร์ต หรือฟรีวีซ่า ให้ชาวพม่าเดินทางเข้าไทยทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวรแม่สาย จ.เชียงราย, แม่สอด จ.ตาก และทางน้ำผ่านด่านฯระนอง

     น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และประธานหอการค้า อ.แม่สาย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาหอการค้าฯ ได้ผลักดันให้การเดินทางไปมาระหว่างไทยกับรัฐฉาน-พม่า สะดวกมากขึ้น เนื่องจากรัฐฉานเป็นตลาดใหญ่ของไทย มีมูลค่าการส่งออกสินค้ามหาศาล โดยเฉพาะที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ถือเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพียงแห่งเดียวของรัฐฉาน และติดกับประเทศไทยอีกด้วย
ดังนั้น ในการประชุมหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือที่ จ.แพร่ ช่วงเดือนมีนาคม 62 ที่ผ่านมา ทางหอฯเชียงรายจึงได้นำเสนอเรื่องการเข้าออกเมืองระหว่างไทย-พม่า โดยไม่ต้องขอวีซ่า เพื่อให้สามารถเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้สะดวกรวดเร็ว

     นอกจากนี้ยังได้เสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่เชียงราย พร้อมกับ พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้องตนก็ได้หารือเรื่องนี้ด้วย ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีรับปากจะติดตามเรื่องนี้ให้

      ขณะที่หอการค้าจังหวัดตากได้ชงข้อมูลเสนอต่อ กต.ว่า ด่านถาวรแม่สอด-เมียวดี เป็นช่องทางยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมกับพม่า โดยเฉพาะเรื่องการค้าชายแดนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศต่างๆ ในด้านตะวันตก เช่น จีนตะวันตกเฉียงใต้, อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ, บังกลาเทศตะวันออก ฯลฯ โดยผ่านสหภาพพม่า ทำให้ประชาชนทั้งไทย-พม่า และนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ สามารถเชื่อมโยงผ่านด่านฯ แม่สอด-เมียวดี ผ่านประเทศไทยไปประเทศในอาเซียนได้ทั้งลาว, เวียดนาม, กัมพูชา ที่เป็นกลุ่มประเทศ CLMV ได้ด้วย

     เพราะลดค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าลงไป ทำให้สามารถขยายพื้นที่การท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชั้นในไทยและพม่า เพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ เช่น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถผ่านด่านถาวรแม่สอด-เมียวดี และสามารถเดินทางกลับโดยเครื่องบินได้ หรือการเดินทางไปท่องเที่ยวกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม CLMV ที่นักท่องเที่ยวพม่าและนักท่องเที่ยวไทยไม่จำเป็นต้องทำวีซ่าเช่นกัน

     ส่วนนโยบาย Visa on Arrival ณ ด่านถาวรแม่สอด เป็นการเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตปกติในรัฐกระเหรี่ยง และรัฐมอญเท่านั้น แต่ไม่มีผลต่อนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ชั้นในของพม่า เช่น กรุงย่างกุ้ง, เมืองมัณฑะเลย์, เมืองตองอู เป็นต้น เนื่องจากสามารถไปดำเนินการขอวีซ่า ณ สถานทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านด่านถาวรแม่สอดไปพื้นที่ชั้นในของประเทศไทย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก MGR Online