ข่าวประชาสัมพันธ์  :  ขอเชิญเข้ารับการฟังบรรยายธรรม เรื่อง ครอบครัวคือหัวใจของการเยียวยา

        ด้วยชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมเสถียรธรรมสถาน ได้อันเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา พระผู้เป็นเลิศทางด้านการเยียวยา และสติปัญญา เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด และประชาชนทั่วไป ร่วมสักการะ ซึ่งจะประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกสีม่วง) โรงพยาบาลแม่สอด ระหว่างวันที่ 20 – 25 มีนาคม 2559 และได้จัดให้มีการบรรยายธรรม เรื่องครอบครัวคือหัวใจของการเยียวยา โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

         จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้สนใจทุกท่านเข้ารับการฟังบรรยายธรรม เรื่องครอบครัวคือหัวใจของการเยียวยา โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล  :  งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  youtube.com