เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมตากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และมูลนิธิหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ เปิดให้บริการทำฟันฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก ในครั้งนี้เป็นรอบที่ 3

          ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับทันตแพทย์ริม เกษสาคร ประธานมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ และคณะ ที่ได้เดินทางมาให้บริการด้านทันกรรม ให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของ จ.ตาก และประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน โดยความร่วมมือของเทศบาลนครแม่สอด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ภายใต้การนำของนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และนายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ภายใต้การนำของนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และ โรตารี่ขาณุวราลักษบุรี กำแพงเพชร ซึ่งเป็นการที่จะร่วมมือกันเพื่อออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 56/2562 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

        โดยในครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 3  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ลองเรียงฟัน และครั้งที่ 4. การออกหน่วยใหญ่ วันที่ 16 มีนาคม 2562 ทำการใส่ฟันปลอมให้คนไข้และตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับชาวบ้าน ซึ่งจะมีคณะแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์อายุรกรรม แพทย์ฝังเข็ม – แพทย์โรคทั่วไป ฯลฯ กว่า 200 คน พร้อมทีมงานหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ มาให้บริการกับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก และรวมไปถึงพี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทั้งหมดเป็นการบริการโดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  คุณเศรษฐชาติ  แหงมงาม