ข่าวแม่สอด : อำเภอแม่สอดผนึกพลังร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

อำเภอแม่สอดผนึกพลังร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

      26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 รัฐบาลและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดให้เดือนมิถุนายน 2562 เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

      นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดประธานในพิธีร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและนำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 10 ทุน ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จากนั้นได้ปล่อยแถวรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด

      โดยการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในเขตอำเภอแม่สอดร่วมเดินไปรอบใจกลางเมือง

ภาพ/ข่าว เศรษฐชาติ แหงมงาม