ข่าวแม่สอด : อำเภอ-เทศบาลนครแม่สอด ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเทศกาลคเณศชยันตี

อำเภอ-เทศบาลนครแม่สอด ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเทศกาลคเณศชยันตี

ด้วยทางอำเภอแม่สอดและทางเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับชมรมคนรักพระพิฆเนศ แม่สอด

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเทศกาลคเณศชยันตี (วันคล้ายวันประสูติองค์พระพิฆเนศ)
และพิธีบวงสรวงเฉลิมฉลองเทวาลัยใหม่

        สืบเนื่องจากเทวาลัยได้มีการทรุดโทรมตามสภาพและได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอแม่สอดที่มีความตั้งใจบูรณะองค์พระพิฆเนศและปรับปรุงตกแต่งเทวาลัยและภูมิทัศน์โดยรอบวงเวียน ซึ่งขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จจึงได้ถือโอกาสเทศกาลคเณศชยันตีประจำปี 2562น้อมถวายองค์พระพิฆเนศและเฉลิมฉลองเทวาลัยใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอแม่สอด

จึงได้กำหนดงาน
ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ วงเวียนพระพิฆเนศวร หน้าโรงเรียนเทศบาลชุมพลคีรี

โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
– เวลา 08:39 น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– เวลา 09:39 น. พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศและพิธีบวงสรวงเฉลิมฉลองเทวาลัยใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์
ท่านนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธี

และได้รับความเมตตาจากอาจารย์ผู้ประกอบพิธี
ท่านอาจารย์ศุภณัฏฐ์ อัฏฐวัฒน์
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแสงธรรม
(ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงาน
ในวันเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก เศรษฐชาติ แหงมงาม