ข่าวแม่สอด : อุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเสียหลักพลิกคว่ำเลยฉุกเฉินใหม่ดอยคา

อุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเสียหลักพลิกคว่ำเลยฉุกเฉินใหม่ดอยคา

วันที่ 29 เม.ย. 62 เวลา 06.30 น. เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเสียหลักพลิกคว่ำเลยทางฉุกเฉินใหม่ดอยคา มุ่งหน้าแม่สอด 300 เมตร รอยต่อเขตก่อสร้างตอน 4 ทล.12 กม.49-50 จนน้ำมันเครื่องไหลนองบนพื้นถนนเป็นทางยาวประมาณ 50 เมตร จนทำให้เสียช่อง 1 ช่องทาง แต่การจราจรไม่ติดขัด

      ทั้งนี้ขอให้ผู้สัญจรไปมาใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ณ จุดบริเวณนี้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์