ข่าวแม่สอด : อุบัติเหตุไฟไหม้รถบรรทุกขยะ เหตุแก๊สบ่มผลไม้

อุบัติเหตุไฟไหม้รถบรรทุกขยะ เหตุแก๊สบ่มผลไม้

        เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอด(หน่วยดับเพลิง)เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก รับแจ้ง มีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกขยะ จึงได้ออกไปช่วยเหลือโดยเร่งดับไหม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนครแม่สอด ได้ระงับเหตุเพลิงไหม้ขยะในรถบรรทุกขยะ คันดังกล่าวที่กำลังเก็บและขนขยะไปทิ้งที่บ่อขยะ จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิดจากการมีการทิ้งแก๊สก้อนบ่มผลไม้ลงในถังขยะแล้วก้อนบ่มแก๊สได้เกิดปฏิกิริยากับน้ำขยะที่ออกมาจากการบดอัดขยะแล้วเกิดเพลิงลุกไหม้และระเบิดขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนครแม่สอด ได้ชี้แนะว่าการขนขยะต่อไปควรรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุได้

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพ โดย AEC อาเซียน NEWS