ข่าวตาก : อุ้มผางประกาศ ปิดเส้นทางเดินรถเข้า-ออก ทีลอซู 4 เดือน เริ่มต้นเดือนหน้า

อุ้มผางประกาศ ปิดเส้นทางเดินรถเข้า-ออก ทีลอซู 4 เดือน เริ่มต้นเดือนหน้า

      เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกทีลอซู เกรงรถยนต์ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว วิ่งเข้าออก น้ำตกทีลอ ซู ระยะทาง 28 กิโลเมตร จะเสียหายหนัก หลังหมดหน้าฝน

     นายภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภออุ้มผาง เปิดเผยว่า ช่วงนี้ เป็นฤดูฝน การเดินทางเข้าออกเส้นทางเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง ค่อนข้างลำบากมาก สืบเนื่องเป็นถนนลูกรัง ไม่มีการบดอัด รถยนต์วิ่งผ่าน จะทำให้ถนนเกิดความเสียหาย เป็นอุปสรรคของการวิ่งรถยนต์เข้า-ออก ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นอุปสรรคในการตรวจป่า รักษาป้องกันการล่าสัตว์ป่า ที่มีมากในพื้นที่ และสิ่งที่เอื้อประโยชน์ คือได้พักฟื้นผืนป่า กำหนดระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน -30 กันยายน 2562 ส่วนการกำหนดเปิดเส้นทางเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู ค.แม่จัน อำเภออุ้มผาง จะมีการเปิดเส้นทางเข้าน้ำตกทีลอซู ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ร่วมกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก อย่างยิ่งใหญ่

    นายจริยาทร สู่หู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก กล่าวว่า การเดินทางเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู อำเภออุ้มผาง ในห้วงระยะเวลา 4 เดือน ไม่มีปัญหาอุปสรรค สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบผจญภัยในหน้าฝน ยังการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู ได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 ล่องเรือยางจาก อ.อุ้มผาง ขึ้นที่ท่าทราย เดินเท้าต่อไปยังน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นทางที่ 2 เดินเท้าตามเส้นทางรถจากห้วยหนองหลวง ถึงน้ำตกทีลอซู แบบโหด มัน ฮา ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนทุกครั้ง

       นักท่องเที่ยวชาวไทย ต่างประเทศ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท. สำนักงานตาก เลขที่ 193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 0 55 514341-3 โทรสาร 0 5551 4344 อีเมล์
tattak@tat.or.th ,FB taktravel และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โทร. 0-5557-7318,088 427 5272
ประธานชมรมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง คุณภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย 098 4561914ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ.

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สบเกษม แหงมงาม / เศรษฐชาติ แหงมงาม