ข่าวทั่วไป  : อ่านก่อนลงทะเบียน “บัตรคนจน” น้ำฟรี ไฟฟรี ถ้าใช้เยอะไม่ฟรีจ่ายเต็มจำนวน

อ่านก่อนลงทะเบียน “บัตรคนจน” น้ำฟรี ไฟฟรี ถ้าใช้เยอะไม่ฟรีจ่ายเต็มจำนวน

        มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกว่า “บัตรคนจน” นอกจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะแจกเงินสดคนละ 500 บาท ทำเอาผู้ถือบัตรแห่ต่อคิวกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยอย่างถล่มทลายมาแล้ว ยังให้ผู้ถือบัตรใช้ไฟฟ้าฟรี และใช้น้ำประปาได้ฟรีอีกด้วย

        มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ์บรรเทาค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาตามยอดที่ชำระจริง โดยครัวเรือนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน และใช้น้ำไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน จึงจะได้รับสิทธิ์โอนเงินชดเชยคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

        วิธีการก็คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละครัวเรือนจะต้องไปลงทะเบียนก่อน จากนั้นชำระค่าไฟฟ้า และ/หรือ ค่าน้ำประปาไปก่อนตามปกติ ถ้าตรวจสอบพบว่าค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน และค่าน้ำไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน กรมบัญชีกลางจะคืนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 เดือนถัดไป

เงื่อนไขที่สำคัญก็คือ

1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. ลงทะเบียน 1 บัตร ต่อ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หรือทะเบียนผู้ใช้น้ำ
3. จะต้องใช้ไฟฟ้า และ/หรือ น้ำประปาช่วงระหว่างเดือน ธ.ค. 2561 ถึง ก.ย. 2562
4. จะได้รับการโอนเงินค่าไฟฟ้า และ/หรือ น้ำประปาคืนครั้งแรกช่วงกลางเดือน ก.พ. 2562 เป็นต้นไป
5. เดือนไหนใช้ไฟฟ้าเกิน 230 บาท หรือใช้น้ำเกิน 100 บาท จะไม่ได้รับเงินคืนของเดือนนั้น
6. ถ้าเคยได้รับอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ฟรีตามมาตรการเดิม ถ้าเกิน 50 หน่วยแต่ไม่เกิน 230 บาท จะได้รับเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7. ผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้

       ช่องทางการลงทะเบียน สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

        การไฟฟ้านครหลวง ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ meagate1.mea.or.th/welfareregis หรือ MEA Smart Life Application โดยใช้รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 8 หลัก, บัญชีแสดงสัญญา และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

        การประปานครหลวง นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ (อยู่ในใบแจ้งค่าน้ำประปา) ไปลงทะเบียนได้ที่ เคาน์เตอร์รับชำระเงิน กปน. สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ, สำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง และศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 2562

       ช่องทางการลงทะเบียน สำหรับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด ผู้ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในจังหวัดปทุมธานี

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ eservice.pea.co.th/welfareregister โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า บิลประจำเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม กรอกจำนวนเงินค่าไฟฟ้าให้ถูกต้อง

        การประปาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ payment.pwa.co.th/welfare-register/ ใช้เลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบุ กปภ.สาขา และเลขที่ผู้ใช้น้ำ (อยู่ในใบแจ้งค่าน้ำประปา) หรือลงทะเบียนด้วยตัวเองที่ กปภ. สำนักงานใหญ่ ซอยแจ้งวัฒนะ 1, สำนักงาน กปภ. เขต 1-10 และสำนักงาน กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก MGR Online