ข่าวแม่สอด  :  เกษตรกรคนแม่สอด แต่งเพลง “คิดถึงพ่อ” ร้องสดกลางตลาด

         วันนี้ (21 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 11 หมู่บ้านป้องกันตนเอง ต.แม่กาษา อ.แม่สอด ซึ่งมีตลาดสดเพื่อการท่องเที่ยวที่มีผู้คนในชุมชนมาจับจ่ายหาซื้อพืชผัก ข้าวปลาอาหารกันอย่างคึกคัก ทุกคนต้องหยุดนิ่งนานกว่า 2 นาที เพื่อฟังบทเพลงจากนายอินปั๋น ก๋องแก่น อายุ 63 ปี ช่างซอเก่า-เกษตรกรท้องถิ่นบ้านแม่กาษา ที่กำลังตั้งใจร้องเพลงที่ตนเองแต่งขึ้น และขับร้องเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มารับฟังจนคนล้นตลาดสดในขณะนั้น

         นายอินปั๋น ก๋องแก่น ผู้แต่งบทเพลงนี้ได้เล่าแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงให้นายอำเภอแม่สอด และชาวบ้านจำนวนมากที่มาร่วมรับฟังบทเพลงนี้ว่า ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงในแต่งเพลงนี้ เพราะเนื้อหาล้วนออกมาจากจิตใจแห่งความจงรักภักดี และความอาลัย เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตั้งชื่อเพลงนี้ว่า “คิดถึงพ่อ” แล้วจึงนำมาขับร้องให้ผู้คนได้ฟังที่ตลาดสดระหว่างนำสินค้าทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ จนเป็นที่ประทับใจแก่ทุกคนที่ได้ร่วมรับฟัง

เกษตรกรคนแม่สอด แต่งเพลง “คิดถึงพ่อ” อย่างซาบซึ้ง ร้องสดกลางตลาด

         นายอินปั๋นยังได้เล่าประวัติของตนเองว่า ครอบครัวมีฐานะยากจน และจบเพียงชั้น ป.4 หลังจบการศึกษาก็ออกจากบ้านเกิดจังหวัดลำปางมาช่วยพี่ชายทำงานที่ชายแดนแม่สอด ตลอดเวลาที่ผ่านมาตนและพี่ยึดหลักคำสอนของ “ในหลวง” ที่ให้ทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำไร่นาสวนผสมปลอดสารพิษ บนพื้นที่ 8 ไร่ ท้ายหมู่บ้านแม่กาษา

         “บนแปลงนาผืนนี้ ผมใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์แบบสวนผสมผสาน มากว่า 25 ปีแล้ว ผลผลิตทั้งหมดส่วนหนึ่งเก็บไว้บริโภค ส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายในตลาดสดของหมู่บ้านสร้างรายได้แบบยั่งยืน และถึงแม้จะไม่ได้มีฐานะร่ำรวย แต่ตนเองก็ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อดทนทำงานแบบพอเพียงจนสามารถส่งเสียให้ลูกชาย-ลูกสาวจบการศึกษาขั้นสูงสูดและมีหน้าที่การงานที่ดีได้”

        นายอินปั๋นบอกอีกว่า ปัจจุบันแม้ตนและภรรยาจะอายุเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรง และจะขอยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปถ่ายทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานนำไปปฏิบัติใช้สืบต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000116249