ข่าวแม่สอด  : เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยที่อำเภอท่าสองยางวอด 3 หลัง

เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยที่อำเภอท่าสองยางวอด 3 หลัง

       20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. เหตุเพลิงไหม้ :เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน จำนวน 3 หลัง  ที่ปลูกติดกันใกล้เคียงกัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งระงับเหตุ หลังเพลิงสงบ  บ้านต้นเพลิงเป็นบ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 2   ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  และบ้านซึ่งอยู่ระหว่างขอบ้านเลขที่   มีผู้ประสบภัยรวม 3 หลัง จำนวน 3 คน   โดยมีนายแปง กาใจ เป็นหัวหน้าครอบครัว   เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะได้ช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพโดย
กลุ่มไลน์ส่วนราชการ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์