ข่าวตาก  :  ผู้ว่าฯตาก หวั่นวิตกอย่างหนัก หลังเขื่อนภูมิพลน้ำเหลือเพียง 33.95%

         เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่กักเก็บน้ำมากที่สุดคือ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลเหลือน้ำเพียง 4,570 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 33.95 เปอร์เซ็นต์ของความจุ แต่มีน้ำใช้การได้เพียง 7.95 เปอร์เซ็นต์ หรือ 770 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เขื่อนภูมิพลต้องระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และระบบนิเวศท้ายเขื่อนวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ไม่มีน้ำไหลเข้าเลย อีกทั้งช่วงนี้เป็นฤดูร้อน น้ำในอ่างเก็บน้ำจะระเหยจากความร้อนวันละเกือบ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ไม่สามารถระบายเพิ่มเพื่อใช้ในการเกษตรได้แล้ว แม้ว่าจะมีการร้องขอมาก็ตาม

ผู้ว่าฯตาก หวั่นวิตกอย่างหนัก หลังเขื่อนภูมิพลน้ำเหลือเพียง 33.95%
ผู้ว่าฯตาก หวั่นวิตกอย่างหนัก หลังเขื่อนภูมิพลน้ำเหลือเพียง 33.95%

         ในขณะที่ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดการโครงการตากก้าวไกล ร้อยใจเป็นหนึ่ง ซึ่งเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างที่กักเก็บน้ำ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการสร้างตลาดนัดชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการต่างๆ เช่น โครงการทรัพย์ในดิน, การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยว), การสร้างตลาดนัดชุมชน, ตลาดนัดชายแดน, การร่วมกันระหว่าง วัด สำนักสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ในการคืนธรรมชาติ, การสร้างองค์ความรู้ สร้างคลังสมองระดับอำเภอ เพื่อสร้างรายได้ในช่วงประสบภัยแล้งให้กับราษฎร.

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ไทยรัฐ