ข่าวตาก  :  เชิญชวนร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี ถึง 30 ก.ย.

         นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ ราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นและทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรักความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคมนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักและน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่รัชกาลที่ 9 ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

เชิญชวนร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี ถึง 30 ก.ย.

         ทั้งนี้โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน เวลา 8.00 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนสมัครได้ที่ว่าการอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดตาก กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดง ซึ่งจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจได้และให้นำสมุดบันทึกความดีมาลงทะเบียนด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ณ ที่ว่าการอำเภอของแต่ละพื้นที่

         สำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน 8 ประเภทงานตามความสมัครใจ ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ซึ่งผู้สมัครจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้า และบัตรจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งมีสีตามประเภทของงานและจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน สำหรับจิตอาสาเก่าที่เคยลงทะเบียนและรับของพระราชทานไปแล้วจะได้รับเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก