ข่าวแม่สอด: เชิญชาวแม่สอดพบกับ “มหกรรมสินค้ามาตรฐานภาคเหนือ” ในวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอแสอด พบกับสินค้าของดีภาคเหนือ มาตรฐาน มอก. มผช. มินิคอนเสิร์ต และการแสดงวัฒนธรรม 2 แผ่นดิน นิทรรศการความรู้จากหน่วยงานราชการ
พิเศษ! พบกับ สินค้านาทีทอง เวลา 18.00-18.30 น.

ขอขอบคุณภาพ โดย FB หัวหน้าก้อยกิตติศักดิ์ บุญจันทร์