ข่าวประชาสัมพันธ์  :  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “รักษ์ไทย รักษ์ธรรม”

ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสยามบรมราชกุมารี
ชั้น ๑ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชิม อาหารคาวหวานในวรรณคดี
ชม การแสดงชุด กราวเงาะ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว