ข่าวแม่สอด : เชิญร่วมงานบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพะวอ ณ ศาลเจ้าพ่อพะวอ ถนนสายแม่สอด-ตาก  วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

เชิญร่วมงานบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพะวอ ณ ศาลเจ้าพ่อพะวอ ถนนสายแม่สอด-ตาก

        เรียน หัวหน้าราชการภาครัฐ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง อำเภอแม่สอดได้กำหนดจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ ณ ศาลเจ้าพ่อพะวอ ถนนสายแม่สอด – ตาก ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. เพื่อเป็นการรำลึกวีรบุรุษชาตินักรบผู้กล้าที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอแม่สอด และอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดตาก