ข่าวแม่สอด : เชิญร่วมงาน “คลินิกนักลงทุน” ณ ห้างโรบินสันสาขาแม่สอด 27-29 ก.ค.นี้

        “คลินิกนักลงทุน” เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  TAK SEZ INVESMENT FAIR 2017  กิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ห้างโรบินสันอำเภอแม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 27 – 29 ก.ค.60 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำหรับการจัดงานคลินิกนักลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การจัดกิจกรรมการให้บริการข้อมูลสำหรับนักลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างนักลงทุนทั่วไปทั้งไทยและต่างชาติ และการเสนอปัจจัยประกอบการสนับสนุนการลงทุน ด้านแรงงาน วัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในงานนี้ จะมีการนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ทั้งการสัมมนา การบรรยายพิเศษ โครงการพระราชดำริ, นิทรรศการประชารัฐ, นิทรรศการด้านโครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, นิทรรศการส่งเสริมการลงทุน, นิทรรศการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน, Workshop Product, งานแสดงระบบการขนส่งโลจิสติกส์, การจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEsและสินค้าประชารัฐ, งานแสดงสินค้าการเกษตรและสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ, งานแสดงอุตสาหกรรมกิจการกลุ่มเป้าหมาย การลงพื้นที่ศึกษาดูงานพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

       ทั้งนี้จึงเรียนเชิญผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวได้ ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทุกมุมมองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดตากและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล จาก http://www.taksez.com/th/

ขอขอบคุณรูปภาพ จาก Mike Maesod , Maesod.info