ข่าวแม่สอด : เชิญเที่ยวงานประจำปี “งานสักการะเจ้าพ่อโมกขละ”

เชิญเที่ยวงานประจำปี “งานสักการะเจ้าพ่อโมกขละ”

       ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี “งานสักการะเจ้าพ่อโมกขละ”  ชมของดีท่าสองยางและงานกาชาด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ต้าน  อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562

ขอขอบคุณข้อมูล โดย หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์