ข่าวแม่สอด/ตาก : เชื่อมโยงการค้าไทย-เมียนมา แลกเปลี่ยนคู่ 17 สัญญา ข้อตกลงวันแรก 30 ล้าน

เชื่อมโยงการค้าไทย-เมียนมา แลกเปลี่ยนคู่ 17 สัญญา ข้อตกลงวันแรก 30 ล้าน

THAILAND –MYANMAR BORDER TRADE FAIR 2019
ตาก เปิดโลกกว้างเชื่อมโยงการค้าไทย เมียนมา แลกเปลี่ยนคู่ 17 สัญญา ข้อตกลงวันแรก 30 ล้านบาทไทย

       เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าชายแดนไทย เมียนมา THAILAND –MYANMAR TRADER BODER TRADE FAIR 2019 ว่า ก่อนเปิดงานได้มีข้อตกลง งาน Business Matching แลกเปลี่ยนสินค้าไทย เมียนมา จากผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ แลกเปลี่ยนสินค้านิยม 17 คู่สัญญา มูลค่า 30 ล้าน และเหลือระยะเวลา 4 วันจะมีมูลค่าสินค้า กว่า 200 ล้านบาทไทย โดยมีผู้นำระดับสูงประเทศไทย และเมียนมา ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค ร่วมงานในพิธีดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนมาก

       นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดี และขอขอบคุณ พณ ฯ อุดร ตันติสุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีความคิดก้าวไกล ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา แห่งที่ 1 เชื่อมแม่สอด*-เมียวดี ปัจจุบันเส้นทางการค้า และการท่องเที่ยว เชื่อมผ่านไปยังอินเดีย ตรงไปยังประเทศอังกฤษแล้ว และได้รับแจ้งจากนายด่านศุลกากรแม่สอด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ว่า ส่งออกสินค้าในรอบปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีสินค้าส่งออกถึง 80,000 ล้านบาทไทย สูงที่สุดของประเทศ หรือสูงสุดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ นำร่อง 10 จังหวัดของประเทศไทย


      นายสมชัย เจริญกิจรุ่งโรจน์ รองผู้ว้าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ปัจจุบันการเชื่อมโยงระหว่างไทย –เมียนมา ทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมกันอย่างใกล้ชิด งานมหกรรมสินค้าไทย-เมียนมา จะช่วยส่งเสริมการค้าขายของสองประเทศ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น นักธุรกิจชาวไทย และชาวเมียนมาได้เข้ามาค้าขาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มความรู้ให้มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ อย่างไรก็ดี นับว่า ตาก มีอะไรมากกว่าที่คิด ตั้งแต่ต้นปี กระทรวง ทบวงกรม ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค และประเทศรอบข้าง โดยใช้พื้นที่ชายแดนตาก เป็นศูนย์กลาง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในถูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง มากขึ้น

      ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์ของไทย ยังมีโครงการจัดคณะผู้แทนการค้า การลงทุนไทย เดินทางเยือนเมียนมา และโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Progrgram : ซึ่งโครงการเหล่านี้ จะช่วยพิสูจน์เพิ่มมูลต่า การลงทุนระหว่างกันให้สูงขึ้น และสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งขึ้นได้ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ต่อไป.

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก เฟส เศรษฐชาติ แหงมงาม/ ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย