ข่าวแม่สอด : เด็กชาย ป.6 รร.แม่สอด สอบ O-NET ภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

เด็กชาย ป.6 รร.แม่สอด สอบ O-NET ภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

      ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ น่าชื่นชมสำหรับกรณีของเด็กนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ของโรงเรียนแม่สอด ที่มีผลการสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน โดยทางเฟซบุ๊ก ของ ผอ.วิมล แปงติ๊บ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า เด็กชายกันตเทพ ประโมทัย นักเรียนโรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก ๒ ชั้นป.6/1สอบคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100คะแนน ครับ

      ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ต่างเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมาย เช่น เด็กจะเก่งเรียนที่ใหน ก็เก่งครับ, ขอชื่นชม เป็นที่ความตั้งใจเรียนของเด็กและการดูแลเอาใจใส่ของคุณครู ไม่สำคัญว่าจะเรียนมาจากที่ไหน, เก่งมากคะตั้งใจและพยายามต่อไปนะจ๊ะ, เก่งมากๆครับ ขอแสดงความยินดีตวย, สุดยอดครับน้องขอให้น้องตั้งใจเรียนต่อไปเพื่อเป็นอนาคตของชาติ, เด็กห้องเดียวกับลูกชายเลยเรียนเก่งมาก เป็นต้น

     อย่างไรก็ตาม สำหรับ O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค์ O-NET

– เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

– เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

– เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

– เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

– เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ขอบคุณ : ผอ.วิมล แปงติ๊บ