ข่าวแม่สอด : เตรียมจัดระบบอารยสถาปัตย์ในเขตเทศบาลแม่สอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เตรียมจัดระบบอารยสถาปัตย์ในเขตเทศบาลแม่สอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เตรียมจัด ระบบ Universal Design-อารยสถาปัตย์ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

       เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้การต้อนรับนางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ อดีตผู้ผ้าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายคนพิการ รวมทั้งผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด โดยมองถึงแนวทางการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการดังกล่าว พร้อมวางระบบUniversal Design ( อารยสถาปัตย์ ) ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้สูงอายุและคนทุกๆกลุ่ม ต่อไป

      นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวขอบคุณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ให้ความสำคัญ รายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS