ข่าวแม่สอด : เตรียมจัดอบรมวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร ประชาชนจิตอาสากว่า 9,000 คน

เตรียมจัดอบรมวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร ประชาชนจิตอาสากว่า 9,000 คน

เตรียมจัดอบรมวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร ประจำรุ่นที่ 3/62 ประชาชนจิตอาสากว่า 9,000 คน เข้าร่วมอบรม

      เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เดินทางมาตรวจดูความพร้อมและความคืบหน้า การจัดเตรียมสถานที่ เพื่อการจัดอบรมวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร ประจำรุ่นที่ 3/62 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะให้การต้อนรับ และร่วมตรวจดูสถานที่ เพื่อจัดเตรียมความพร้อม ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบแสงสีเสียง ระบบเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ ซึ่งโครงการ อบรมจิตอาสา 904 จะมีการบรรยายในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยจะมีประชาชนจิตอาสากว่า 9,000 คน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 โดยจะจัดเป็น วันละ 3,000 คน ภาคเช้า 1,500 คน ภาคบ่าย 1,500 คน รวม 3 วัน กว่า 9,000 คน ประชาชนจิตอาสาจาก อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.พบพระ ในพื้นที่จังหวัดตาก

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS