ข่าวแม่สอด  :  เตรียมระเบิดผาหินชุดใหญ่ที่ผาระกา คาดต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 30 วัน เหตุเพราะการระเบิดแต่ละครั้งต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมง แนะใช้เส้นทางสาย 1175 แม่ระมาด-บ้านตาก เส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแทน

         วันนี้ (4 ต.ค.) ที่ห้องประชุมชูศักดิ์ เกวี สำนักงานแขวงการทางตากที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก นายนรินทร์ ศรีสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาหินขนาดใหญ่ที่มีรอยแตกร้าวแยก และมีการร่วงหล่นลงมา ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางถนน 4 ช่องทางจราจร ถนนเส้นทางสายตาก-แม่สอด ดอยผาระกา เส้นทางหลวง 12 ที่เสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวและพังทลายที่บริเวณผาระกา หลัก กม.54-55 (31+ 800 ผาระกา) เพื่อแก้ไขและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา

         ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด กล่าวว่า ช่วงดอยผาระกามีรอยร้าวหินแยกขนาดใหญ่ที่อาจจะร่วงหล่นลงมาในช่วงที่กำลังมีการก่อสร้างโครงการถนน 4 ช่องทางจราจร หรือ 4 เลน เราจึงต้องมีแผนขุดหลุมเพื่อระเบิดทิ้ง และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

         จากข้อมูลที่ทางผู้รับเหมาแจ้งให้ทราบว่า หินขนาดใหญ่ที่ดอยผาระกามีประมาณ 30,000 ตัน ซึ่งการระเบิดครั้งใหญ่ชุดใหญ่จะทำได้เพียงครั้งละไม่เกิน 2,000 ตันต่อครั้ง ซึ่งต้องใช้เวลาในแต่ละครั้งประมาณ 3 ชั่วโมง โดยการระเบิดทิ้งทั้งหมดจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 20-30 ครั้ง หรือไม่ต่ำกว่า 30 วัน ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนที่สัญจรไป-มาในแต่ละวันแต่ละครั้งที่ทำการระเบิดครั้งละ 3 ชั่วโมง ทำให้ต้องมีการปิดเส้นทางการจราจรถนนสายตาก-แม่สอดในวันที่ปฏิบัติการ

          ดร.สนิทกล่าวอีกว่า เราจะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้จะใช้เส้นทางในวันที่จะทำการระเบิดหินชุดใหญ่เพื่อขอปิดการจราจร โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจคอยบอกกล่าวแจ้งให้ทราบ หรือหากประชาชนต้องการจะใช้เส้นทางสาย 1175 เส้นทางถนนสายจาก อ.แม่ระมาด จ.ตาก ไปยัง อ.บ้านตาก จ.ตาก แทนเป็นการชั่วคราวก็ได้ เพราะเส้นทางนี้มีการปรับปรุงผิวการจราจรแล้ว ใช้การได้ดี ถนนกว้าง 6 เมตร ปรับผิวการจราจรเรียบแล้ว

          “อีกทั้งยังเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย ประชาชนสามารถไปเลือกใช้เส้นทางสายนี้เป็นการชั่วคราวในช่วงวันที่มีการระเบิดหินชุดใหญ่ได้หากไม่ต้องการรอเวลา” ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอดกล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  https://mgronline.com/local/detail/9610000099227