ข่าวทั่วไป : เตรียมเก็บเงินสมทบประกันสังคม 1,000 บาท ชี้จ่ายเยอะก็มีประโยชน์เยอะ

เตรียมเก็บเงินสมทบประกันสังคม 1,000 บาท ชี้จ่ายเยอะก็มีประโยชน์เยอะ

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยเตรียมปรับอัตราจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจาก 750 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน ชี้จ่ายเงินเพิ่มแล้วจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

        วันที่ 3 กันยายน 2561รายงานว่า พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จะมีการปรับเพดานอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนจาก 750 บาทต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อเดือน แน่นอน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ สร้างความเข้าใจกับผู้ประกันตนว่า หากปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบแล้วจะได้เงินบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากยังมีความเห็นต่างหรือมีคนที่รู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องนี้ก็จะยังไม่ดำเนินการ ยังไม่เสนอรัฐบาล ซึ่งตัวแทนฝั่งนายจ้างและลูกจ้างได้ช่วยไปสื่อสารแล้ว

          พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวต่อว่า สปส. มีความก้าวหน้าอย่างมากตลอดเวลา 28 ปี พัฒนารูปแบบการให้บริการทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทต่อเดือน เป็น 600 บาทต่อเดือน เพิ่มค่าฝากครรภ์กรณีคลอดบุตร เพิ่มสิทธิประโยชน์และค่าทดแทน ส่วนการจัดทำร่างแก้ไข พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ …) พ.ศ. … สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบแล้ว คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ได้ภายในปีนี้ และยังมอบนโยบาย 4 ด้าน ดังนี้

1. เพิ่มจำนวนผู้ประกันตนเข้ามาในระบบให้มากขึ้น ส่วนแรงงานนอกระบบที่มีประมาณ 22 ล้านคน เข้ามาเป็นผู้ประกันตนตาม ม.40 เพียง 2.5 ล้านคน

2. บริหารกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ประกันตน โดยปี 2560 กองทุนได้ผลตอบแทน 5.8 หมื่นล้านบาท
3. การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องผู้สูงอายุ การสงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ หรือมาตรฐานสถานบริการ
4. การเข้าถึงบริการที่ง่ายและรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีต้องทันสมัยและระบบออนไลน์ต่าง ๆ
ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก ไบรท์ทีวี 20