ข่าวแม่สอด : เทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี62

เทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี62

วันที่ 1 เมษายน 2562  เทศบาลนครแม่สอดได้ซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก  ณ จุดสะพานมิตรภาพหน้าแม่เมยซื้ตื้  โดยจำลองสถานการณ์การที่มีสารเคมีรั่วไหล