ข่าวแม่สอด : เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางและวางท่อระบายน้ำ

เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางและวางท่อระบายน้ำ

      เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางและวางท่อระบายน้ำ จากหน้าแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด ถึง 4่ แยกร้าน เจ้าสัว ประชาชนใช้รถใช้ถนนได้สะดวกมากขึ้น

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 จากการที่เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ดำเนินโครงการถนนราดยางแอสฟัลท์ –Asphalt และท่อระบายน้ำ ถนนอินทรคีรี ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด จนถึง 4 แยกร้านเจ้าสัว ซึ่งระหว่างดำเนินการก่อสร้างนั้น เทศบาลนครแม่สอดได้มีการยกระบายถนนและท่อระบายน้ำทำให้ช่วงก่อสร้าง ระดับฝาท่อระบายน้ำกับพื้นถนนที่ยังไม่ได้ราดยางแอสฟัลท์ –Asphalt มีพื้นที่ต่างระดับกันประมาณ 5 ซม. โดยระหว่างที่ดำเนินโครงการนั้นดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ผดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้สั่งการให้นายกุล เครือวีระ รองเบิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯดูแลกองช่าง- นายไสว มีเงิน สท.ไหว-นายบรรจง มาคง สท.จง -นายอินจันทร์ จันตา สท.จั๋น -นายอัศวิน พินิจวงษ์ สท.ตู่ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และ ทีม สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด และคณะทำงาน เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) โดยเดินทางไปสำรวจโครงการก่อสร้างถนนราดยาง แอสฟัลท์ –Asphalt และการวางท่อระบายน้ำ เพื่อดูแลระหว่างการก่อสร้างอย่างใก้ลชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบกับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

      ล่าสุดถนนโครงการถนนราดยางแอสฟัลท์ –Asphalt และท่อระบายน้ำ ถนนอินทรคีรี ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด จนถึง 4 แยกร้านเจ้าสัว ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จมีการเทถนนลาดราง และเก็บรายละเอียดของพื้นผิวถนน และรายละเอียดของงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ประชาชน ชาวบ้าน และ ผู้ใช้รถใช้ถนน ผ่านเส้นทางถนนอินทรคีรี ช่วงดังกล่าว สามารถ เดินทางได้สะดวกขึ้น ถนนมีมาตรฐานสูงขึ้นรวมทั้งระบบท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานในยุคปัจจุบัน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS