ข่าวแม่สอด : เทศบาลนครแม่สอด-ปปช.ตาก จัดโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย

         เทศบาลนครแม่สอด-ปปช.ตาก จัด โครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้แก่ประชาชน พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้คนเก็บขยะ ที่ทำความดี เก็บเงินได้กว่า 39,000 บาท นำส่งคืนเจ้าของ

        ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับ นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.)จังหวัดตาก ร่วมจัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวOTOP เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น-สมาชิกสภาท้องถิ่น-ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมอบรม กว่า 500 คน โดยมีวิทยากรด้านต่างๆมาให้ความรู้ เช่นนายพัชรพล มั่นปาน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด- นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล-นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี ประธานเครือข่ายองค์กรสื่อมวลชนแม่สอด

        โดยนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.จังหวัดตาก ได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับประชาชนที่ทำความดี ที่เป็นเพียงคนที่มีอาชีพเก็บขยะ แต่ทำความดีให้กับสังคม ที่เก็บเงินได้ 39,000 บาท และส่งคืนเจ้าของ โดยมอบประกาศเกียรติบัตรคุณความดีให้กับนายซาฟรี และเด็กชายอุสมาน ทับทิมโทน คนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็น 2 พี่น้อง ที่มีอาชีพเป็นคนเก็บขยะ เพื่อยกย่องผู้ทำความดี และเป็นบุคคล มีคุณธรรม เก็บเงินได้ แล้วส่งคืนให้กับเจ้าของ ซึ่งก่อนพบเงินนั้นนายซาฟี และน้องชาย ได้ผ่านไปที่ตลาดพาเจริญ เขตเทศบาลนครแม่สอดแม่สอด และพบกระเป๋า 1 ใบ ภายในมีเอกสาร ใบขับขี่ และเงินจำนวน 39,000 บาท จึงปรึกษาหารือกัน และเห็นว่า ต้องรีบไปคืนให้กับเจ้าของเงินเกรงว่า เจ้าของเงินจะได้รับความเดือดร้อน ประกอบ เป็นข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม สิ่งใดที่ไม่ใช่เป็นของตนเองนั้น จะนำไปครอบครองไม่ได้ และรีบนำไปปรึกษาผู้ใหญ่ในชุมชนอิสลาม ในการประสานมอบเงินให้กับ เจ้าของเงิน ซึ่งเป็นเจ้าของร้านยาในตลาดพาเจริญ สำหรับประวัติเดิม ครอบครัวนาซาฟี และน้องชาย มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเก็บขยะ ของเก่าขายในเขตชุมชนอิสลาม มาแต่เดิม แต่ด้วยความเป็นคนซื่อสัตย์ และยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาจึงปฏิบัติตนเป็นคนดี มาตลอด โดยทั้ง 2 พี่น้อง ได้รับเสียงปรบมือให้กำลังใจในการทำความดีจากที่ประชุมอย่างกึกก้อง

        สำหรับในส่วนของการประชุมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้แก่ประชาชน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก นั้นได้เสนอแนวทางการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การสร้างเครือข่าย ปปช.- จัดตั้งสำนักงาน ปปช.สาขา แม่สอด- จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต โดยนำแนวทางของ ปปช.และแนวทางของ UNAFEI ประเทศญี่ปุ่นมาปฎิบัติในด้านวิชาการและการปฎิบัติจริง และสร้างความร่วมมือ ระหว่าง ปปช. เทศบาลนครแม่สอด ภาคเอกชนประชาชน สื่อมวลชน เยาวชน จัดทำแผนระยะยาวในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS