ข่าวแม่สอด  :  เทศบาลนครแม่สอด ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่สอดคนใหม่

AEC อาเซียน NEWS…ตาก-นายอำเภอแม่สอดคนใหม่ อู้เหนือ”เน้นสร้างความสุขเพื่อชาวบ้าน แบ่งปันคนด้อยโอกาส ยากไร้” มา อ.แม่สอด ด้วยใจ ใจสั่งมาชมคนแม่สอด น่ารัก ขอร่วมสร้างแม่สอด น่าอยู่ …นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำผู้บริหาร อปท. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ อบอุ่น

         เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ส่วนราชการในพื้นที่ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ “บิ๊กวัตร” นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คนใหม่ ที่เดินทางมารับตำแหน่งในวันนี้ ที่หอประชุมอำเภอแม่สอด โดยนายอำเภอแม่สอด ได้ กล่าว กับผู้มาร่วมงานว่า “เน้นสร้างความสุขเพื่อชาวบ้าน แบ่งปันคนด้อยโอกาส ยากไร้” มา อ.แม่สอด ด้วยใจ ใจสั่งมาชมคนแม่สอดน่ารัก ขอร่วมสร้างแม่สอดน่าอยู่ แม่สอดเมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าที่ดี ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับโอกาสที่ดีเช่นกัน มาแม่สอดด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นที่จะทำงาน ใจสั่งมา คนแม่สอดเป็นคนน่ารักมาก และอยากจะขอความร่วมมือคนแม่สอด ร่วมสร้างแม่สอดเป็นเมืองน่าอยู่ ไทยแลนด์ 4.0 แม่สอด ก็ต้อง 4.0 เช่นกัน

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  : AEC อาเซียน NEWS