ข่าวแม่สอด : เปิดคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster แห่งแรกในไทยที่แม่สอด

        เปิดคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster นำร่องแห่งแรกในเมืองไทย ที่โรงพยาบาลอำเภอแม่สอด ดูแลประชาชนทุกมิติ

         เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่อาคาร Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster นำร่องแห่งแรกของเมืองไทยกับ Primary Care Cluster โดยมีนายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ สำหรับคลีนิค หมอครอบครัว (Primary Care Cluster) มีแพทย์หญิงวัสนา ศรีวิชัย -พญ. กิตติภัฏ. สรัสสมิต-นายแพทย์โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ และทีมแพทย์ พยาบาล คลินิกหมอครอบครัว 3 ทีมงานให้บริการ โดยทีมที่ 1 ดูแลในเขตเทศบาลนครแม่สอด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหินฝน ทีมที่ 2 ดูแลตำบลพระธาตุผาแดง และทีมที่ 3 ดูแลตำบลแม่ตา่ว โดย คอยให้การดูแลประชาชน ในส่วนรับผิดชอบ 28,730 ราย ทุกมิติ ออกเยี่ยมบ้าน บริการปฐมภูมิ ฯลฯ

         โดยทีม คลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster จะติดตามและแก้ไขฐานข้อมูลประชากร ให้ทันกับปัจจุบันและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล เป็นหนึ่ง

ขอขอบคุณภาพ-ข้อมูลจาก AEC อาเซียน NEWS