เผยภาพถ่ายก่อน-หลัง แผ่นดินไหวพม่า เจดีย์พุกามถล่ม มีอายุกว่า 800 ปี

ข่าวแม่สอด – เผยภาพถ่ายเปรียบเทียบก่อน-หลังแผ่นดินไหวพม่า เจดีย์เก่าแก่วัดสุลามณีในพุกาม พบมีอายุมากกว่า 800 ปี และเคยเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวมาแล้วก่อนหน้านี้
จากภาพถ่ายที่บันทึกไว้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาพเหตุการณ์ขณะแผ่นดินไหว 6.8 ที่พม่า จะเห็นได้ว่าส่วนยอดของเจดีย์สุลามณีได้ถล่มหักลงมาจนกุด ส่วนฐานและองค์เจดีย์เองยังคงตั้งตระหง่านอยู่เช่นเดิม คาดว่าหลังจากนี้จะต้องได้รับการบูรณะครั้งใหญ่

สำหรับวัดสุลามณีแห่งนี้ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างโดยพระเจ้านรปติสินธู เมื่อราว 800 กว่าปีที่แล้ว และเคยได้รับการบูรณะหลังเกิดแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2518 และบูรณะอีกครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2537

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าว โดย Kapook.com