ประชาสัมพันธ์  :  โรงพยาบาลแม่สอดเตือนให้เฝ้าระวังโรคหัด

          ด้วยขณะนี้โรงพยาบาลแม่สอดได้รับผู้ป่วยโรคหัดเข้ามารับการรักษา จำนวนหลายราย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โรงพยาบาลแม่สอดจึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เฝ้าระวังบุตรหลานของท่าน หากพบบุตรหลานมีอาการไข้ ไอและมีผื่นขึ้น อาจสงสัยเป็นโรคหัดได้

          โรคหัดหรือโรคไข้ออกผื่นเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากไวรัสกลุ่มพารามิคโซไวรัส (Paramyxovirus) สามารถแพร่เชื้อและติดต่อกันได้ผ่านทางอากาศหรือการสัมผัสน้ำมูกและน้ำลายของผู้ป่วยโดยตรง เชื้อไวรัสจะเข้ามาทางระบบทางเดินหายใจก่อนแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย โรคหัดถือเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน ส่วนใหญ่มักเกิดในเด็กเล็ก

         อาการที่พบบ่อย คือ ไข้ออกผื่น โดยมักมีอาการไข้ประมาณ 3 วัน แล้วจึงเริ่มมีผื่นสีแดงขึ้นตามตัว อาจมีอาการคันร่วมด้วย โดยมักเริ่มจากศีรษะ ก่อนขยายลงมาที่ใบหน้า ลำตัว แขน ขา ในรายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไข้จะค่อยๆ ลดลงและผื่นจะค่อยๆหายไป ผิวหนังบริเวณที่เป็นผื่นมากอาจลอกหรือเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้น ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบ ได้แก่ ท้องเสีย หูชั้นกลางอักเสบ ไปจนถึงภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ อาการชัก อาการไข้สมองอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้

วิธีการป้องกันโรคหัด
1. พาบุตรหลานไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดตามนัด
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
3. หลีกเลี่ยงการนำบุตรหลานเข้าไปในที่ที่มีผู้คนแออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง งานมหรสพ ต่างๆ
4. ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่สัมผัสกับผู้ป่วย
5. หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ

         หากพบบุตรหลาน คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมีอาการดังกล่าวให้รีบพาไปตรวจเพื่อทำการรักษาได้ที่โรงพยาบาลแม่สอดหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลแม่สอด

 

ขอขอบคุณข้อมูล  :  โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  โรงพยาบาล  BNH, medicarezine.com