ข่าวแม่สอด  :  เมียนมาตายแล้ว 7 ติดเชื้ออีก 41 หลังหวัดใหญ่ H1N1 ระบาด

         เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่า หน่วยงานสาธารณสุข ของจังหวัดเมียวดี ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับคำสั่งจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเมียนมา ให้ตรวจสุขภาพชาวต่างชาติ และชาวเมียนมา ที่เข้า – ออก ตามด่านพรมแดนไทย – เมียนมา ทั่วประเทศ เช่น ด่านพรมแดน แม่สอด – เมียวดี และพื้นที่ชายแดนด้านอื่นๆ ซึ่งกำชับให้ตรวจสุขภาพนักท่องเที่ยว และชาวเมียนมา ที่เข้า–ออก โดยละเอียดทุกราย รวมทั้งการเข้า – ออก ช่องทางท่าอากาศยานทุกแห่งแล้ว

เมียนมาตายแล้ว 7 ติดเชื้ออีก 41 หลังหวัดใหญ่ H1N1 ระบาด

         ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเมียนมา กำลังเผชิญกับโรคไข้หวัดใหญ  H1N1  ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตเมืองย่างกุ้ง กำลังเข้าสู่วิกฤติ หลังจากที่มีการตรวจพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 136 ราย และพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อH1N1จำนวน 41 ราย และเสียชีวิต 7 ราย ซึ่งทำใหร้ฐบาลเมียนมาวิตก และทำการเข้มงวดเรื่องสุขภาพ

         เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมียนมา ด้านชายแดนไทย – เมียนมา ด่านพรมแดน แม่สอด – เมียวดี ด้าน อำเภอแม่สอด แจ้งว่า ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลกลางให้เข้มงวดการเข้า – ออกชายแดน ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ รวมทั้งชาวเมียนมาด้วย ขณะที่มีหลายพื้นที่ได้ใช้อาสาสมัครสาธารณสุขออก รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ตามท้องถนน ในเรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่H1N1 ทั่วประเทศเมียนมาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง มีตัวเลขผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตลอด

 

ขอขอบคุณข้อมูล  :  กรุงเทพธุรกิจ

ขอขอบคุณรูปภาพ  :   Henley Medical Clinic