ข่าวแม่สอด: เมียวดีจัดงานวันสหภาพเมียนมาพ่อเมืองตาก-นายอำเภอแม่สอด เข้าร่วมงาน

        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีรายงานข่าวจากชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ที่สนามกีฬาเอนกประสงค์ จังหวัดเมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ทางการเมียวดี ได้มีการจัดงานวันเฉลิมฉลองวันสหภาพเมียนมาที่บรรจบมาครบ 69 ปี โดยมีนายอูหล่วย กั่วอู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เป็นประธานในพิธีอ่านสาสน์ และประวัติความเป็นมาของการเป็นสหภาพเมียนมา หลังจากได้เอกราช มีผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมาร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดเมียวดี ปีนี้มีการเชิญนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด และหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายไทยมาร่วมงานด้วย นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้ผู้ทำคุณประโยชน์และนักเรียนนักศึกษาด้วย วันสหภาพเมียนมา คือเป็นการรวมรัฐที่อยู่ในประเทศเมียนมาทั้งหมด 7 รัฐ และอีก 7 ภาค คือ 7+ 7 มาร่วมเป็นสหภาพเมียนมา แต่ในขณะนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ยังไม่ได้เข้าร่วมแต่ก็มีสนธิสัญญาสันติภาพซึ่งในโอกาสต่อไปจะมีการร่วมกันเป็นสหภาพเพิ่มขึ้นอีก

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าว โดย AEC อาเซียน NEWS