ข่าวทั่วไป : เริ่มแล้ว “ช้อปช่วยชาติ” วันนี้ หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาท

เริ่มแล้ว “ช้อปช่วยชาติ” วันนี้ หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาท

       โครงการช้อปช่วยชาติจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ใครที่ซื้อสินค้าประเภท ยางรถ หนังสือ และสินค้าโอท็อป อย่าลืมขอใบกำกับภาษีมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาท

        โครงการ “ช้อปช่วยชาติ” เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐผ่านการจับจ่ายใช้สอย ปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปี เพราะไม่ใช่ว่าจะซื้ออะไรก็ได้ แต่จะกำหนดให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า 3 กลุ่มนี้เท่านั้นที่จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  1. สำหรับยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยานที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้เสียภาษีจะต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและคูปองที่มีตราประทับของร้านค้าโดยคูปอง 1 ใบ ต่อยาง 1 เส้น
  2. สำหรับสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน จะต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ผู้ขายสินค้าดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (กรณีที่ผู้ขายสินค้าดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  3. สำหรับหนังสือรวมถึง e-Book แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ จะต้องซื้อจากผู้ประกอบการ ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป แล้วแต่กรณี

เงื่อนไข

– วงเงินลดหย่อนภาษียอดซื้อสินค้ารวมกันไม่เกิน 15,000 บาท/คน

– ต้องเก็บใบกำกับภาษีพร้อมใบเสร็จเต็มรูปแบบ

– ระยะเวลาวันที่ 15 ธันวาคม 2561-16 มกราคม 2562 (1เดือน)

– แบ่งค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ 2 ปี คือ 2561 และ 2562 สินค้าที่ซื้อช่วงวันที่ 15 -31 ธ.ค. 2561 ลดหย่อนภาษี 2561 สินค้าที่ซื้อช่วงวันที่ 1-16 ม.ค. 2562 ลดหย่อนภาษี 2562 (เก็บหลักฐานไว้ยื่นต้นปี 2563) แต่รวมกัน 2 ปีภาษีแล้ว ต้องไม่เกิน 15,000 บาท

        นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  คาดว่า มาตรการนี้ ทำให้สำนักพิมพ์และร้านหนังสือต่างๆ จัดโปรโมชั่นลดราคา นอกจากนี้ยังได้เตรียมชุดหนังสือของขวัญหลากหลายรูปแบบในราคาพิเศษเพื่อมอบเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งคาดว่ายอดขายจะเติบโตถึง 4 เท่า เดิมยอดขายช่วงเดือนธันวาคม 500 ล้านบาท จะเพิ่มกว่า 2,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก PPTV HD 36