ข่าวแม่สอด : เลื่อน!ระเบิด “หินยักษ์” ผาระกา เป็นวันที่ 27 มีนาคม

เลื่อน!ระเบิด “หินยักษ์” ผาระกา เป็นวันที่ 27 มีนาคม

       วัลลภ นิ้วกลม ผู้จัดการโครงการก่อสร้างถนนสายแม่สอด-ตาก  แจ้งมาล่าสุดขอเลื่อนระเบิดหินยักษ์ที่ผาระกาจาก 25 เป็น 27 มีนาคม 2562 เวลาเดิม เก้าโมงเช้าถึงเที่ยงวัน..ที่เหลือระเบิดย่อยต่ออีกประมาณ 3 เดือน ใช้เวลาประมาณครั้งละ 1 ชม.

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก ข่าว สวท.แม่สอด