ข่าวตาก  :  เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วม รพ.ตากสินมหาชน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 

        วันนี้ ( 1 เม.ย. 59 ) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา และเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเป็นการการกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง บริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือน และส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลทำให้มีโลหิตเพียงพอแก่ผู้ป่วย การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชน ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตกันจำนวนมาก 

 

เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วม รพ.ตากสินมหาชน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กรมประชาสัมพันธ์