ข่าวแม่สอด  :  แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ เด็กแม่สอดคว้ารางวัล 30 ทอง

         เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า นครแม่สอด ได้ส่งตัวแทนนักเรียนและคณะครู อาจารย์ ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 94 รายการ ซึ่งเทศบาลนครแม่สอด ส่งรายการแข่งขันทั้งหมด 58 รายการซึ่งผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 30 เหรียญทอง- 16 เหรียญเงิน- และ 11 เหรียญทองแดง ได้ที่ 2 จากทั้งหมด 248 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยรองจากเทศบาลนครเชียงราย เจ้าภาพ ซึ่งถือว่า นักเรียนในสังกัดสถานศึกษาของเทศบาลนครแม่สอดได้สร้างชื่อเสียงให้ท้องถิ่นนครแม่สอดอย่างมาก

         นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวต่อว่า จากผลการแข่งขัน ทำให้มีนักเรียนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปอีก เช่น การคัดลายมือภาษาไทย ป.1- ป 3 , การวาดภาพระบายสีปฐมวัย, การกล่าวสุนทรพจน์ ป.4- ป.6 , การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้, ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป 4-ป.6 , โครงการวิทยาศาสตร์ ป 4-ป.6 , โครงการคณิตศาสตร์ ม.1- ม.3 , โครงการภาษาอังกฤษ ม.1- ม.3, การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1- ม.3 , คัดลายมือภาษาไทย ม.4- ม.6 ,การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4- ม.6 , การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4- ม.6, โครงการภาษาไทย ม.4- ม.6, และโครงการวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6 ฯลฯ เป็นต้น

         รายงานข่าวแจ้งว่า นับว่า ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะนักเรียน ครู-อาจารย์ และทีมงาน ภายใต้การอำนวยการของ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ได้สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น นครแม่สอด และชาว อ.แม่สอด จังหวัดตาก อย่างมาก ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด มีนโยบายที่จะเดินหน้าพัฒนาทักษะการศึกษาและทักษะทางวิชาการ มุ่งมั่นสร้างนักเรียนนครแม่สอด ให้เป็น อปท. อันดับ 1 ต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  อัศวิน พินิจวงษ์ จังหวัดตาก