ข่าวแม่สอด  :  แม่จะเรา แม่ระมาดคึกคัก เกษตรกรนำยางมาขาย

         นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพารา ที่บ้านห้วยบง ถนนสายแม่สอด-แม่ระมาด ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด เพื่อดูความคืบหน้าการเปิดจุดรับซื้อ-ขายยางพาราในพื้นที่ โดยจุดรับซื้อ-ขายยางที่บ้านห้วยบงนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ปกครอง เกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร

แม่จะเรา แม่ระมาดคึกคัก เกษตรกรนำยางมาขาย

         ซึ่ง ณ จุดรับซื้อ-ขายยางพาราจุดนี้สรุปการซื้อยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดตาก ประกอบด้วย

  1. จุดรับซื้อสหกรณ์กองทุนสวนยางลุ่มน้ำเมย จำกัด เกษตรกรเข้าร่วม 45 ราย น้ำหนักยางแห้ง 5,258.78 กิโลกรัม ยางแผ่นดิบชั้น 3 จำนวน 11 ราย 1,338 กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย 34 ราย น้ำหนักแห้ง 3,920.78 กิโลกรัม
  2. จุดรับซื้อสหกรณ์กองทุนสวนยางลุ่มน้ำปิง จำกัด เกษตรกรเข้าร่วม 18 ราย น้ำหนักแห้ง 1,589.07 กิโลกรัม เป็นยางก้อนถ้วยทั้งหมด โดยสรุปเกษตรเข้าร่วม 52 ราย รวมน้ำหนักทั้งหมด 6,847.85 กิโลกรัม การซื้อขายคึกคักและสถานการณ์เรียบร้อยดี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ดูแลและสร้างความเข้าใจในกระบวนการซื้อ-ขาย ให้เกษตรกรทุกขั้นตอน ทั้งในเรื่องราคา-คุณภาพยาง ฯลฯ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  Manager.co.th