วันเจ้าพ่อพะวอ 242 ปี ครั้งที่ 19

แม่สอดจัดงานเทิดวีรกรรมนักรบผู้กล้าเจ้าพ่อพะวอครบ  242  ปี

            ชาวอำเภอแม่สอด  กลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอำเภอแม่สอด,  มูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ , ชาวบ้านฮักถิ่นบ้านแม่ละเมา  จัดงานบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าพ่อพะวอ  วีรบุรุษชาตินักรบผู้กล้าชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงครบ  242  ปี  ในวันอังคารที่  31  ตุลาคม  2560  ณ  ศาลใหญ่บนขุนเขาผาวอ  เวลา  09.09  น.

         นายสมศักดิ์  เชาวกีรติพงศ์  ประธานจัดงานพิธีบวงสรวง  เผยว่าชาวอำเภอแม่สอด  กลุ่มงานอนุรักษ์ฯ  ร่วมกับมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอจัดงานเทิดวีรกรรมของท่านเจ้าพ่อพะวอครั้งนี้เป็นครั้งที่  19  เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน  เมื่อ  242  ปีที่ผ่านมา  (ลุ….ปลายเดือนสิบเอ็ด  ปีมะแมสัปตศก  พุทธศักราช  2318  (31  ตุลาคม)  กองทัพข้าศึกได้กรีธาทัพหลวงผ่านด่านแม่ละเมา  เพื่อตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ  เจ้าพ่อพะวอมีศักดิ์ฐานะเป็นนายด่านแม่ละเมาเมืองหน้าด่านของไทย  ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ท่านนำกำลังไพร่พลที่มีเพียงหยิบมือเดียว  เข้าหาญปะทะกับข้าศึกศัตรูอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยว  ทุกคนยอมตายถวายชีวิต  ณ  ยุทธภูมิด่านแม่ละเมา  วีรกรรมอันกล้าหาญ  และดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่าน  จึงวนเวียนสถิตเป็นเทพยดารักษาเมือง  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดตากมาตราบเท่าทุกวันนี้

         ในพิธีบวงสรวงสักการะจะเต็มไปด้วยเครื่องบัตรพลีสังเวยของคณะกรรมการจัดงาน  ตลอดจนผู้ที่เคารพศรัทธาท่านเจ้าพ่อพะวอในครั้งนี้  กับซุ้มอาหารของผู้ที่เคารพศรัทธานำไปร่วมพิธีทุกครั้ง  (พิธีส่วนตัวของคณะทำงาน  เวลา  07.00  น. พระสงฆ์  9  รูป  เจริญพระพุทธมนต์และรับทักษิณานุปทาน  ขณะที่เจ้าพิธีทั้ง  4  ท่านประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้ง  ๔  ถวายองค์เทพฯ  พิธีตานถวายอุทิศผลบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับดับขันธ์บนถนนสายตาก – แม่สอด  กับทุกเส้นทางของ  5  อำเภอชายแดนจังหวัดตาก  ณ. ปากทางเข้าศาลเจ้าพ่อพะวอทั้ง  2  ทิศ  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์)  เวลา  07.30  น.  ถึง  08.45  น.  กรรมการจัดงานและสาธุชนวางเครื่องบวงสรวงสักการะ  เวลาประมาณ  09.09  น.  “ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่  ๙”,  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี,  กับพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าพ่อพะวอ  ครั้งที่  19  โดย  อ.ศักดิ์สิทธิ์  วิศรุต, รำบวงสรวงของพี่น้องชนเผ่าและชาวชุมชน  เสร็จพิธีจะแจกสิ่งของอันเป็นมงคลทุกอย่างจากพิธีให้กับสาธุชนที่เข้าร่วมพิธี

          ในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะโยงด้วยสายสิญจน์ให้แก่ยานพาหนะทุกคันที่เข้าร่วมพิธี  เพราะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้  เป็นความเคารพศรัทธาของชาวแม่สอดเชื่อว่า  เป็นการต่อชะตา  เสริมดวงชะตา  เสริมมงคลชีวิต  เสริมบุญบารมีให้สูงขึ้น  ดีขึ้นได้อย่างปาฏิหาริย์และอัศจรรย์ที่สุด

 ***************************************************

 

พิธีบวงสรวงสักการะ  วันเจ้าพ่อพะวอ  ๒๔๒  ปี

วันอังคารที่  31  ตุลาคม  2560  ณ  ศาลใหญ่บนขุนเขาผาวอ  เวลา  09.39  น.

 

เวลา  07.00  น.                       

–     เจ้าพิธีทั้ง  4  ท่าน  ประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้ง  ๔  สักการะวันหาสังเวยเทพทั้ง  ๖ และเทพยดาแห่งดาวนพเคราะห์ประจำวันทั้ง  ๙  กับพิธีอุทิศผลบุญกุศลแด่ผู้ล่วงลับดับขันธ์บนเส้นทางสายตาก-แม่สอด  และทุกเส้นทาง  ของ  5  อำเภอชายแดน  สักการะเจ้าที่เจ้าทาง ฯ

–  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙  รูป  เจริญชัยมงคลคาถา

–   เจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์สั้น)

–   รับทักษิณานุปทาน ในขณะที่เจ้าพิธีประกอบพิธีอยู่บนปากทางเข้าศาลเจ้าพ่อพะวอ

–   ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา  07.30 น. – 08.45 น.     

–   วางเครื่องบวงสรวงสักการะ  เครื่องบัตรพลีสังเวย

เวลา  09.09  น.           

–   น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

–   ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา  09.39  น.                         

–    พิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณอันศักดิ์ของท่าเจ้าพ่อพะวอ  และเทพยดาฟ้าดิน

–    รำบวงสรวงของพี่น้องชนเผ่าและชาวชุมชน

–    แจกสิ่งของอันเป็นมงคลจากพิธี

         เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านเจ้าพ่อพะวอ  และวีรชนคนกล้าทุกท่าน  ร่วมอธิษฐานจิตขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมบวงสรวง  ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เข้มขลังพลังศักดิ์สิทธิ์  เพื่อขอพรจากท่านเจ้าพ่อพะวอ  อีกทั้งการเจริญพระพุทธมนต์  และพิธีบวงสรวงสักการะแด่เทพยดาตลอดจนสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เพื่อป้องกันภัยพิบัติและกำจัดอันตรายทั้งปวง  ที่โบราณจารย์เชื่อว่าสามารถดลบันดาลความสุข  ความสำเร็จ  ความนิรันตรายทั้งปวงแก่ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี  เป็นการต่อชะตา  เสริมดวงชะตา  เสริมมงคลชีวิตมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย  ปราศจากโรคาพยาธิได้อย่างปาฏิหาริย์  และอัศจรรย์ที่สุด

 

คณะกรรมการจัดงาน-วันเจ้าพ่อพะวอ  ครั้งที่  19  ประจำปี  2560