โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

ข่าวตาก  :  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

         วันนี้ (17 ส.ค. 2559) ที่โรงเรียนบ้านมูเซอ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนำหน่วยงานจากส่วนราชการ ไปบริการประชาชนในพื้นที่ เช่น บริการตัดผม การแจกจ่ายต้นไม้ พันธุ์ผัก การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร ทางด้านช่างฝีมือ และงานเย็บปักถักร้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะผู้บริหารในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาอีกด้วย

         สำหรับประชากรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีประชากรจำนวน 1,820 คน มีหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 8 แห่ง เทศบาลตำบล 2 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง ปัญหาที่สำคัญในพื้นที่มีปัญหาด้านภัยแล้งมาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนปัญหาอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัย ปัญหายาเสพติด และปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ตามลำดับ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://pr.prd.go.th/tak/ewt_news.php?nid=3026&filename=tak_new