ข่าวแม่สอด  : โครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ณ วัดโพธิคุณ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก เฟส บิ๊กบัง พิจิตรเฟรม ตังตังฟาร์มชิวาว่า